Respekt Danmark

Grundstenen til Respekt Danmark blev lagt at fabrikant Vagn Paaskesen tilbage i 1964. Det er den klassiske succeshistorie. En enkelt person, der drives af engagement og iværksætterånd, starter sin egen virksomhed. Det lejede lokale i Rømersgade ved det gamle Grønttorv i København er meget beskedne. Fabrikanten står selv for både produktion og salg, mens familien hjælper til. Langsomt vokser både kundekreds og antal ansatte. Familien spiller stadig en stor rolle i firmaet. frem til 2017  blev virksomheden drevet af fabrikant Paaskesens sønner: Boe Paaskesen og Claus Paaskesen. Som led i et generationsskifte har Boe Paaskesen valgt at sælge aktiverne til Michael Høyer og Rikke Birch som begge har mange års erfaring fra branchen

Med et produktionsapparat, som er et af de største og mest effektive i vores branche, vil de fleste måske sige, at Respekt Danmark i dag egentlig slet ikke har noget med virksomheden fra 1964 at gøre. Men netop den dynamik og handlekraft som satte det hele i gang, er også i dag væsentlige drivkræfter i vores virksomhedskultur i dag.

Der er langt fra de beskedne lokaliteter på det gamle Grønttorv i København til den nye virksomhed, der er placeret i Jyderup på Sjælland. Det er ikke uden en hvis stolthed, at vi kan konstatere, at vi i dag arbejder sammen med de største og mest krævende kunder på markedet.

Vi er ikke i tvivl om, at nøglen til succesen har været evnen til at fastholde den lille virksomheds fleksibilitet og service og kombinere dette med den store virksomheds effektivitet.

Produktionskapacitet
Tankanlæg og tappelinier hører til blandt de største i Danmark. Kombineret med moderne elektronisk styringsteknik giver det os en fleksibilitet og kapacitet, som er i særklasse. Det gør os i stand til at løse både små og store opgaver særdeles kosteffektivt.

Kunderelationer
Vi er meget bevidste om, at den gensidige tillid, der kendetegner vore kunderelationer, skal være funderet i vor evne til at hjælpe vore kunder til succes og fortjeneste. I Respekt Danmark søger vi samarbejdet, som en helt selvfølgelig del af vores relation med vores kunder. Vores bidrag bliver mere kvalificeret jo bedre vi kender kunden – og kravene til os bliver præcise og relevante.

Produktudvikling
Idéer til nye produkter kommer både fra os selv og fra de kunder, som vi samarbejder med. Her spiller vort laboratorium naturligt en central rolle. Et nyt produkt er dog først en realitet, når der er designet emballage og etiket. Distribution og logistik skal planlægges. Priser skal fastsættes.

Markedsføring er derfor en integreret del af vores produktudviklingsfilosofi. Vi råder over et meget stort netværk af de nødvendige kompetencer, der skal være til stede for at en idé bliver til virkelighed. Vi kan sætte ind, supplere og hjælpe vore kunder i lige netop de dele af produktudviklingsprocessen, som de ønsker – og vi er dermed i stand til at forkorte den tid, der går fra idé til lanceret produkt.
Specialprodukter og private labels
Vi udfører tappe-, etiketterings-, pakke- og distributionsopgaver, hvor kunderne selv står for emballage og markedsføring. Som en forholdsvis ny ting kan vi nu også påtage os etikettrykkeopgaver og datomærkning(jetinkmærkning).

Vi har egne laboratoriefaciliteter og et meget tæt samarbejde med fagfolk fra bl.a. Landbohøjskolen, Miljøministeriet, RUC og Chemtox. Netop synergien mellem vores egen brancheerfaring og forskningskompetencen er afgørende når vi løser produktudviklingsopgaver for vore samarbejdspartnere.

Kvalitet og ISO 14 001-certificering
Vore produkter anvendes i sidste ende af en lang række mennesker med meget forskellige opgaver og forudsætninger – og meget forskellige måder at opbevare og omgås dem på. Det kræver både at produktionsmetoder og de enkelte råvarer, der indgår, er gennemtestet og dokumenteret inden de sendes på markedet.

Ensartet kvalitet er en hjørnesten. Det giver vores kunder mulighed for at koncentrere sig om deres egen forretning i stedet for vores. For at sikre den ensartede kvalitet er vores produktion ISO 14 001-certificeret. Vi har valgt at arbejde med den udvidede miljøcertificering. Ikke blot vores valg af produktingredienser, men hele produktionsprocessen er tilrettelagt ud fra denne målsætning.

Lagerfaciliteter og logistik
God logistik og lagerføring giver vore kunder øget fleksibilitet og større konkurrenceevne. Det betyder  færre omkostninger til eget lager og hurtigere reaktionstid overfor deres egne kunder, når behov opstår for levering på ekstraordinær kort tid. Tankegangen bagved ”lagerhotellet” er som sådan ikke ny, men blev en reel mulighed, da Respekt Danmarks lagerfaciliteter blev voldsomt udbygget med udflytningen til den nye virksomhed i Jyderup i 2002. Ny teknik betyder, at de mange m2, og den store produktionskapacitet, overskues og styres af ganske få personer. Korte kommandoveje giver hurtige beslutninger og bedre udnyttelse af kapaciteten.